Oleckie święto plonów

Dzisiaj, 23 września br. w Olecku odbyły się dożynki miejsko-gminne, coroczne podziękowanie za plony. Rozpoczęło się ono tradycyjnie mszą św. w kościele pw. NMP Królowej Polski. Wzięly w niej udział poczty sztanbdarowe ZSLiZ OIecko, OSP w Borawskich i Lenartach, związku pszczelarzy oraz dwóch kół myśliwskich Dzik i Sarna. Ks. prałat Lech Janowicz powitał władze lokalne, […]

Czytaj więcej